Eläinlääkärien palvelutarpeet

Helmikuussa 2013 valmistui tutkimus eläinlääkärien palvelutarpeesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä medioita eläinlääkärit seuraavat ja mitä tietoa he hakevat näistä medioista. Samalla kartoitettiin myös eläinlääkärien palvelutarpeita ja erilaisten aktiviteettien vaikutuksia eläinlääkärien valintoihin. Kyselyyn vastasi yhteensä 116 eläinlääkäriä.

Hyödyllisimmäksi yhteistyömuodoksi vastaajien keskuudessa koettiin terveydenhuollon tuotteita ja lääkkeitä tarjoavien yhtiöiden tarjoamat kongressit ja symposiumit. Vastaajien mielestä parhaiten eläinten hoitoon tarkoitettuja tuotteitaan markkinoivat Orion, Pfizer ja Vetcare.

Takaisin edelliselle sivulle