Tutkimus terveydenhuollon arvoista ja tulevaisuudesta

Lokakuussa valmistui omarahoitteinen tutkimuksemme suomalaisen terveydenhuollon arvoista ja tulevaisuudesta. Tutkimuksessa kartoitettiin mm terveydenhuollon resursseja, hoidon prioriteettiryhmiä ja suhtautumista sote-uudistukseen. Vertailuryhminä toimivat lääkärit, hoitajat, farmasistit, kuluttajat, kuntavaaliehdokkaat ja virkamiehet.

Tutkimuksissa selvisi, että terveydenhuollon jonotusaikoja pidetään liian pitkinä kautta linjan. Tästä huolimatta lääkärit, kuntavaaliehdokkaat ja virkamiehet kokevat, että sairaaloiden toimintaan käytetään riittävästi rahaa.

Vastaajat kokivat tärkeäksi, että terveydenhuolto olisi tasa-arvoista kaikkien väestöryhmien kesken, vaikka lääkärit ja virkamiehet kokevat, että tasa-arvo ei tällä hetkellä toteudukaan. Tutkimuksessa selvisi myös, että kuluttajat kokevat lääkäreiden toimipaikalla ja ammattitaidolla sekä asiakasystävällisyydellä olevan yhteys. Kuluttajat kokivat yksityisillä lääkäriasemille työskentelevät lääkärit ammattitaitoisemmiksi, kun taas kuntavaaliehdokkaat, virkamiehet ja lääkärit itse arvostavat terveyskeskuslääkäreitä enemmän. Eniten sote-uudistuksesta ovat innoissaan virkamiehet, muut vastaajaryhmät suhtautuvat uudistukseen penseämmin

Takaisin edelliselle sivulle