Vuoden 2014 palvelututkimukset ovat valmistuneet

Elokuussa valmistuivat vuotuiset palvelututkimukset lääkäreille, hoitajille, apteekeille, laboratorioille, eläinlääkäreille ja kuluttajille. Lisäksi tutkimus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa myös ravitsemusalalle. Tutkimuksissa selvitetään mm. yhteistyömuotojen koettua hyödyllisyyttä sekä markkinointikanavien tehokkuutta.

Lääkärit arvioivat edelleen yritysten tarjoamat koulutukset sekä kongressit ja symposiumit hyödyllisimmiksi yhteistyömuodoksi. Ryhmille järjestettävät tuote-esittelyt sen sijaan nousivat ensimmäistä kertaa henkilökohtaisten tuote-esittelyjen ohi vaikuttavimpana markkinointikanavana.

Hoitajat kokevat hyödyllisimmiksi yhteistyömuodoiksi esitteet ja oppaat, paikalliset koulutukset sekä näytteet. Parhaan yhteistyökumppanin valintaan vaikuttaa edelleen eniten henkilökohtaiset tapaamiset. Paikallinen koulutus taas oli viime vuoden jälkeen noussut jälleen toiseksi tärkeimmäksi valintakriteeriksi ryhmille järjestettävien tuote-esittelyjen ohi.

Apteekkihenkilökunnan keskuudessa työpaikoilla tapahtuva koulutus koettiin edelleen tärkeimmäksi yhteistyömuodoksi, tuote-esittelyjen ja näytteiden edellä. Yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavat eniten yrityksen tuotevalikoima ja tuotteiden saatavuus.

Laboratoriohenkilökunnalle hyödyllisimmät yhteismuodot olivat edelleen huolto- ja tekninen tuki sekä toimipaikalla ja kansallisesti järjestettävät koulutukset. Yhteistyöyrityksen valintaan vaikuttavat eniten henkilökohtaiset tuote-esittelyt sekä huolto- ja tukipalvelut.

Eläinlääkärit arvioivat hyödyllisimmiksi yhteistyömuodoiksi yritysten järjestämät kongressit ja symposiumit sekä yritysten tarjoamat koulutukset. Eniten yhteistyökumppanin valintaan vaikuttivat selkeästi henkilökohtaiset tuote-esittelyt.

Ravitsemusalan ammattilaisten keskuudessa tärkeimmiksi palveluiksi ja yhteistyömuodoiksi nousivat näytteet sekä oman työn tueksi ja asiakkaille tarkoitetut esitteet ja oppaat. Yhteistyöyritysten valintaan vaikuttivat eniten henkilökohtaiset tapaamiset edustajan kanssa sekä internet-sivut.

Kuluttajatutkimuksesta kävi ilmi, että viimeisen vuoden aikana kuluttajat olivat reseptivapaista terveystuotteista käyttäneet eniten rahaa vitamiinivalmisteisiin sekä tabletti-, pore- ja jauhemuotoisiin särky- ja kuumelääkkeisiin.

Personoidusta lääketieteestä tehty kysely osoitti, etteivät suomalaiset lääkärit vielä juurikaan käytä geenitestejä lääkevalinnoissaan. Personoidun lääketieteen odotetaan kuitenkin tulevaisuudessa korostavan diagnostiikan roolia potilaiden hoidossa. Personoidun lääketieteen kustannusvaikutusten arviointi jakoi selvästi lääkärien mielipiteitä. Vaikka enemmistö vastaajista odotti kustannusten laskevan, oli myös kustannusten kasvua ennustavien lääkärien määrä merkittävä.

Takaisin edelliselle sivulle