Yhteistyötutkimus kuntavaikuttajille potilaan hoitoon sitoutumisesta

Helmikuussa toteutimme yhteistyötutkimuksen kuntavaikuttajille. Tutkimus käsitteli potilaan hoitoon sitoutumista terveydenhuollon näkökulmasta. Kuntavaikuttajilta kysyttiin potilaan hoitoon sitoutumisen merkityksestä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, sekä arvioita kuntansa nykyisestä tilanteesta hoitoon sitoutumisen näkökulmasta.

 

Tutkimuksen perusteella kuntavaikuttajat pitävät hoitoon sitoutumista erittäin merkittävänä tekijänä terveydenhuollon kannalta, mutta suurin osa ei silti tiennyt, miten hoitoon sitoutumista kunnassa mitataan tai millaisia hankkeita on meneillä hoitoon sitoutumisen tukemiseksi. Tärkeimpinä tulevaisuuden investointeina kuntavaikuttajat pitivät ohjelmistojen yhtenäistämistä kansallisella tasolla sekä potilastietojärjestelmän uudistamista, joiden  uskottiin tuovan investointeja suurempia hyötyjä kunnan terveydenhuoltoon tulevien vuosien aikana.

Takaisin edelliselle sivulle