Kuluttajatutkimus terveystiedon etsimisestä

Maaliskuussa valmistui syvähaastattelututkimus kuluttajille terveystiedon etsimisestä verkosta. Haastattelemalla viittä kuluttajaa kartoitettiin, mistä kuluttajat hakevat terveystietoa, millä hakusanoilla tietoa etsitään eri aiheista ja mitkä sivustot korostuvat tietolähteinä. Haastatteluissa esitettiin kolme hypoteettista terveyteen liittyvää tapausta, joiden perusteella haastateltavat arvioivat, miten he toimisivat kyseisissä tilanteissa. Hypoteettisina tilanteina tutkittiin tyypin 2 diabetestä, keuhkosyöpää, masennusta, MS-tautia ja osteoporoosia.

Luotettavimpina lähteinä pidettiin riippumattomien tahojen ylläpitämiä sivuja. Lääkeyritysten ylläpitämiä sivuja ei pidetty yhtä luotettavina.

Takaisin edelliselle sivulle