Lääkäreiden tunnetilatutkimus

Toukokuussa tutkimme lääkäreiden päätöksentekoprosessia sekä siihen liittyviä tunteita. Kyselyyn vastasi yhteensä 993 lääkäriä. Kyselyssä kartoitettiin hoidon valinnan sekä tuote-esittelyiden herättämiä positiivisia ja negatiivisia tunteita.

Tutkimuksessa selvisi, että hoidon valinta herättää lääkäreissä vain harvoin pelkästään positiivisia tuntemuksia ja melkein puolissa tapauksista pelkästään negatiivisia tunteita.  Suurin syy negatiivisten tunteiden heräämiseen on potilaan suhtautuminen hoitoon. Yleisimpiä tunteita, joita lääkäreillä herää tuttua lääkettä/hoitoa määrätessä, ovat luottamus ja hyväksyntä.

Lääkäreille järjestetyissä tuote-esittelyissä päällimmäisiä tuntemuksia ovat uteliaisuus, luottamus tai hyväksyntä sekä ilo tai positiivinen yllättyneisyys.

Takaisin edelliselle sivulle