Tutkimus biosimilaarien käytöstä

Tammikuussa valmistui kvalitatiivinen tutkimus biosimilaareista. Tarkoituksena oli selvittää biologisia lääkkeitä käyttävien näkemyksiä biosimilaareista, kartoittaa aiheen tunnettuutta sekä ennakko-odotuksia biosimilaareihin liittyen. Biosimilaarien tuntemuksen taso vaihteli hieman vastaajien välillä eikä suuria ennakko-odotuksia ollut, mutta biosimilaareja odotettiin kuitenkin jo markkinoille.

Takaisin edelliselle sivulle