Vuoden 2015 palvelutarvetutkimukset ovat valmistuneet

Elokuussa valmistuivat vuotuiset palvelutarvetutkimuksemme terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Tutkimuksemme kattavat seitsemän kohderyhmää; lääkärit, hoitajat, apteekkihenkilökunta, kuluttajat, ravitsemusalan ammattilaiset, eläinlääkärit ja laboratoriot. Tutkimuksissa selvitettiin viime vuosien lailla mm. yhteistyömuotojen kiinnostavuutta, yhteistyökumppanin valitaan vaikuttavia tekijöitä ja verkossa tapahtuvien palvelumuotojen kiinnostavuutta. Tänä vuonna tutkimme ensimmäistä kertaa yhteistyöyritysten suositteluhalukkuutta nettosuositteluindeksin kautta.

Lääkäreitä osallistui palvelutarvetutkimukseen lähes jokaiselta erikoisalalta. Yritysten tarjoamat koulutukset sekä kongressit ja symposiumit säilyttivät asemansa hyödyllisimpinä yhteistyömuotoina. Yhteistyöyrityksen valintaan eniten vaikuttavat aktiviteetit olivat viime vuoden tapaan esittelyt, sekä ryhmälle että henkilökohtaisesti. Noin kolmasosa vastaajista oli osallistunut viimeisen vuoden aikana verkossa tapahtuviin koulutuksiin, jotka koettiin myös kiinnostavimmiksi verkossa tapahtuvista palvelumuodoista. Ensimmäistä kertaa tutkimme myös yhteistyöyritysten suositteluhalukkuutta lääkäreiden keskuudessa nettosuositteluindeksin kautta.

Hoitajat kokevat edellisvuosien lailla työnsä kannalta hyödyllisimmiksi oppaat ja esitteet sekä näytteet. Yhteistyökumppanin valintaan ovat vaikuttaneet eniten henkilökohtaiset tapaamiset edustajan kanssa, paikalliset koulutukset ja tuote-esittelyt ryhmille. Yhteistyön aihepiiri on useimmiten diabetes.

Apteekkihenkilökunnan mielestä mieluisimpia tiedonhakukanavia olivat koulutukset ja tapaamiset yrityksen/tuotteen edustajan kanssa. Hyödyllisimpinä yhteistyömuotoina pidettiin edellisvuosien lailla työpaikalla järjestettyjä koulutuksia, tuote-esittelyjä ja näytteitä. Yli 80 % kaikista vastaajista oli osallistunut viimeisen vuoden aikana verkossa tapahtuviin koulutuksiin. Parhaan yhteistyökumppanin valintaan vaikuttivat jälleen yrityksen tuotevalikoima ja yrityksen tuotteiden saatavuus sekä näiden rinnalla myös edustajan ammattitaito.

Eläinlääkärit arvioivat hyödyllisimmäksi yhteistyömuodoksi edustajien järjestämät ryhmätapaamiset. Kolmasosa vastaajista oli osallistunut viimeisen vuoden aikana verkossa järjestettäviin koulutuksiin. Parhaan markkinoijan valintaan vaikutti eniten edellisvuoden lailla henkilökohtainen tuote-esittely.

Laboratoriohenkilökunnalle hyödyllisimmät yhteistyömuodot olivat viime vuoden tapaan huolto- ja tekninen tuki sekä toimipaikalla järjestettävät ja kansalliset koulutukset. Yhteistyöyrityksen valintaan vaikuttivat eniten esittelyt, niin ryhmälle kuin henkilökohtaisesti. Tulevaisuuden kehittämiskohteista laboratorioissa vastaajat mainitsivat esimerkiksi tietojärjestelmät ja niiden yhteensovittamisen sekä laboratorioasiantuntijoiden tuomisen tiiviimmäksi osaksi hoitotyötä.

Ravitsemusalan ammattilaisten mielestä hyödyllisin yhteistyömuoto olivat esitteet ja oppaat oman työn tueksi. Myös näytteet yleisesti sekä potilaille tai asiakkaille tarkoitetut esitteet ja oppaat koettiin hyödylliseksi. Verkkokoulutukset koettiin kiinnostavimmiksi verkossa tapahtuvaksi palvelumuodoksi mutta koulutuksiin oli viimeisen vuoden aikana osallistunut vasta viidennes vastaajista. Yhteistyöyrityksen valintaan vaikutti eniten henkilökohtainen tapaaminen edustajan kanssa.

Kuluttajatutkimus osoitti että kuluttajat käyttivät viime vuoden aikana eniten rahaa reseptivapaista terveystuotteista vitamiineihin sekä tabletti-, pore- ja jauhemuotoisiin särky- ja kuumelääkkeisiin. Yksityisiä lääkäripalveluita käytti yli puolet vastaajista. Palveluita käytetään koska ajan saa nopeasti eikä lääkärille pääsyä tarvitse jonottaa.

Takaisin edelliselle sivulle